Laser

Laser og droner for fugleproblemer på flyplasser, fiskeoppdrett, gårdsbruk, bygg, frukt og bær og andre lokasjoner med fugleproblemer. Alle våre lasere er miljøvennlige og ufarlige for mennesker og dyr uten skadelig stråling.


GJESS

Laser har vist seg å være utrolig effektiv mot gjess, våre egne forsøk og tilbakemelding fra brukere viser at ved 3-5 bortvisninger vil gjessene oppfatte området som usikkert og slå seg til på nærliggende områder. På denne måten kan gjessene gjetes til områder hvor de ikke gjør skade på avlinger eller rekreasjonsområder. Dette gjør det mulig at det unngås skadefelling og at gjessene får oppholde seg på områder hvor de unngår å bli jaget bort fra.

 

MÅKEFUGLER

Vær oppmerksom på at måker noen steder i landet responderer dårlig på laser, spesiellt gjelder dette i oppdrettsanlegg. Der hvor det er måkeproblemer er eneste løsning et dronesystem eller vår nyutviklede BIRDLASER LRAD.

 

ANDRE FUGLEARTER

Problemfugler som skarv, hegre og kråkefugler holdes lett borte fra oppdrettsanlegg med BIRDLASER STANDARD og BIRDLASER MARINE.

 

ANBEFALT LØSNING

  • For oppdrettsanlegg med skarv og hegre problem vil en BIRDLASER MARINE løse problemet.
  • For oppdrettsanlegg med kun måke problemer vil en droneløsning eller BIRDLASER LRAD være best.
  • For oppdrettsanlegg med både måke, skarv og hegre problemer vil BIRDLASER LRAD være best.
  • Det er vanskelig å få en droneløsning til å være effektiv mot skarv og hegre da systemet ikke vil opppdage fuglene før de er inne i anlegget. 
  • Et dronesystem vil være en kombinasjon av flere elementer, søk og redning i nære og fjerne områder, inspeksjon av ubemmannede anlegg samt funksjon med påmontert høyttaler for skremming av fugl. Dronesystemet kan og brukes for kun ett eller flere av elementene.


Vi er godkjent som importør av Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet.

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------