Kunstig Intelligens

KUNSTIG INTELLIGENS

Hva er AI?


Artificial Intelligence (AI), også kalt "deep learning", er definert av evnen til en maskins nevrale nettverkssystem til å analysere omgivelsene, gjenkjenne og skille bestemte objekter og optimalisere handlingene for å oppnå målene.


Akkurat som med menneskelig intelligens kan AI lære og forbedre seg over tid. AI kan bedre enn et mennseke lære og forbedre seg non stop. Nøyaktigheten til AI, avhengig av miljøet og datamengden den har brukt for å lære, kan sammenlignes med menneske. Det viktigste er at AI har en enorm kapasitet til å analysere store datamengder i brøkdelen av tiden det vil ta det beste menneske.


Fordeler med AI


KOSTNADSBESPARENDE

AI sparer tid og arbeidskraft, øker effektiviteten og kutter kostnader på lang sikt.


FLEKSIBILITET

AI er designet for å være maskinvare agnostisk; dvs. den kan enkelt integreres med de fleste videoopptakere (NVR-er) og IP-kameraer. Ingen spesielle kameraer med innebygd analyse er nødvendig, noe som reduserer kostnadene.


HØY YTELSE

AI kan gi informasjonen du trenger fra videoer på sekunder med> 95% nøyaktighet.


SKALERBARHET

En virksomhet kan utvide (eller krympe) IT infrastrukturbehovet sømløst, sammenlignet med å kjøpe dyr maskinvare eller programvare.


BRUKERVENNLIGHET

Enkel, intuitiv programvare som krever minimal teknisk erfaring for å sette opp og nesten ingen læringskurve for å betjene.

Bildet nedenfor er fra tester med måker men systemet detekterer alle fugletyper

SIKKERHET

Utfordring

Flyplasser og andre offentlige instanser har mange områder med begrenset tilgang som kun personalet har adgang til.


AI NVR-løsninger

Inntrengeringsdeteksjon: Tegn ROI, og sett opp de spesifikke tidsperioder for å overvåke og motta sanntidsvarsler om uønskede personer i visse områder.


Ansiktsgjenkjenning: For steder som er bemannet er det bare forhåndsregistrerte personer som har adgang. Når AI NVR oppdager en person som ikke er registrert vil alarmen gå.

Utfordring

Det er hundretusener av reisende på flyplasser og andre sentra hver dag. Barn og eldre blir lett borte i folkemengden  med hundrevis av steder å søke gjennom.


AI NVR-løsninger

Ansiktssøk: For å opprettholde personvernet uten å bygge en ansiktsdatabase kan personalet ganske enkelt laste opp bilder av forsvunnet barn eller eldre og la systemet søke gjennom alle kameraer, et søk tar kort tid.


Utfordring

Små branner i ubetjente områder i en stor flyplass kan ikke utløse røykvarslere i tide.


AI NVR-løsninger

Branndeteksjon: AI NVR Branndeteksjon kan oppdage røyk og brann både innendørs og utendørs i løpet av 4 sekunder, og arbeider sammen med røykvarslere for å aktivere alarmer og minimere skader.Utfordring

Det tradisjonelle videoovervåkingssystemet gir den innspilte videoen for å undersøke hendelsen, men personalet trenger å bruke mye tid på å se gjennom alle videoopptakene.


AI NVR-løsninger

Videosøk: Når AI-brukeren oppgir bestemte søkekriterier, for eksempel fargen på de kriminelles klær, våpenet deres og registreingsnummeret på bilen, vil AI NVR innen få sekunder vise matchende resultater for tidsperioden.


Videoavspilling: Alle resultatene kommer med en videoklippavspilling på opptil 1 minutt før og etter den oppdagede hendelsen for å gi hendelsesdetaljer og hjelpe til med videre undersøkelser.
Utfordring

Alle sentra og knutepunkter er utfordrende steder å sikre på grunn av det store volumet av mennesker. Stram sikkerhet er nøkkelen til å holde disse travle reiseknutepunktene trygt for alle.


AI NVR-løsninger

Ansiktsgjenkjenning: Ansikter og informasjon om mistenkte og kjente kriminelle kan lagres i en overvåkningslistedatabase. Så snart de detekteres av kameraet sender AI NVR automatisk varsel programmert instans.


Skiltgjenkjenning: Når et kjøretøy på en overvåkningsliste (f.eks. Stjålne biler) detekteres, vil AI NVR sende sanntidsvarsler til programmert instans.

Utfordring

Det er vanskelig å holde et våkent øye med alle steder på flyplasser og andre offentlige instanser, og gi hjelp når en nødsituasjon eller hendelse skjer.


AI NVR-løsninger

Unormal atferd: AI NVR kan oppdage en person som faller eller huker seg ned i lang tid slik at personalet kan bli varslet i sanntid og gi passende hjelp.


Utfordring

Med det tradisjonelle videoovervåking må sikkerhetspersonalet gå gjennom alle opptak for å finne passasjerers tapte bagasje og eiendeler. Folk som forlater bagasjen / eiendelene sine på flyplassen kan også indikere sikkerhetstrusler som må løses.


AI NVR-løsninger

Videosøk: AI NVR kan spesifikt identifisere bagasje. Ved å kombinere objekttypen med fargen for å begrense søkeresultatet, kan sikkerhetspersonalet hjelpe passasjerer med å finne eiendelene sine på kort tid. Ved å definere nøkkeldata som form og farge, kan man raskt identifisere og spore bagasjen.Utfordring

Banker og andre steder som kan ranes er mål for kriminelle som er ute etter en stor utbetaling.


AI NVR-løsninger

Videosøk: Detektere personer med våpen, for eksempel pistol, kniv, baseballballtre, osv., Og sende varsling umiddelbart.


Ansiktsgjenkjenning: Ved bruk av ansiktsdatabase for kriminelle og mistenkte, vil sanntidsvarsling sendes til sikkerhetspersonalet.


Skiltgjenkjenning: Når et kjøretøy på en overvåkningsliste (f.eks. Stjålne biler) detekteres vil AI NVR sende sanntidsvarsler til sikkerhetspersonalet.


Inntrengingsdeteksjon: Konfigurer ROIer for inntrengingsdeteksjon ved innganger og områder med begrenset tilgang for å forhindre uønsket tilgang.


Unormal oppførsel: Oppdage mennesker som oppholder seg uten grunn eller huker seg ned rundt bankinnganger og minibankområder.
KONTAKT OSS

  Vestflow AS

  Postveien 56

  4317 Sandnes

  51 20 58 80

FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2020 Vestflow